in Inspiratie

Fietsstimulering met goede fietsregelingen voor een duurzame en vitale organisatie!

De fiets is een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Met de komst van de e-bike  (25 km/uur) en speed pedelec (45 km/uur) is de haalbare afstand voor woon-werkverkeer uitgebreid van maximaal 8 km naar 25 km en soms zelfs meer.  Fietsende medewerkers zijn fitter, dragen bij aan CO2 reductie en zijn goedkoper.

Wat kan een werkgever doen om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken?

Fietsen naar het werk is een persoonlijke keuze. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten hoe hij of zij moet reizen naar het werk. Wel kan een werkgever deze keuze beïnvloeden met een goede fietsregeling, fietsvriendelijke voorzieningen, goede communicatie en het verbeteren van het fietsklimaat. In deze blog ga ik dieper in op fietsregelingen voor medewerkers.

Verbeter en promoot de fietsregeling

Een aantal jaar geleden is het bekende fietsenplan afgeschaft en in plaats hiervoor bieden veel werkgevers een fietsenplan op maat aan via de werkkostenregeling. Er zijn organisaties die vasthouden aan het bedrag van 749 euro bruto. Het valt me op dat veel grote (semi) overheidsorganisaties en zorginstellingen regelmatig een ruimere fiscale fietsvergoeding bieden. Regelmatig is dit een bedrag van maximaal 1.500 euro. Dit maakt de aanschaf van een e-bike voor de langere afstanden een stuk aantrekkelijker en hiermee bereik je een grote groep medewerkers, die op een afstand van tien tot twintig km van het werk woont.

Zorg dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de bestaande fietsregelingen. Communiceer hierover in heldere taal en geef duidelijke rekenvoorbeelden waardoor het aanschafvoordeel inzichtelijk wordt.

Tip: Maak gebruik van ambassadeurs voor jullie fietsregeling. Interview medewerkers, die gebruik maakten van de fietsregeling. Fotografeer ze met hun aangeschafte fiets of e-bike en laat ze vertellen over hun voordelen. Zo gaat fietsen naar het werk meer leven in jullie organisatie. Enthousiaste verhalen van collega’s zijn aanstekelijk!

Reiskostenvergoeding maakt fietsen aantrekkelijk

Hoewel de meeste medewerkers vitaliteit als belangrijkste argument gebruiken om de fiets te pakken naar het werk, kun je ook het financiële voordeel van fietsen naar het werk promoten. Iedere medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding en de werkgever bepaalt wie in aanmerking komt voor de vergoeding en wat de hoogte van het bedrag is.

Er zijn werkgevers waar iedere medewerker recht heeft op onbelaste reisvergoeding van 19 cent per kilometer. Ook zijn er organisaties waarin reiskosten volledig bij de werknemers wordt neergelegd. In het laatste geval zie je dat medewerkers met lagere inkomens regelmatig de fiets pakken en soms carpoolen. De verstokte automobilist trekt zich niet altijd wat aan van de kosten. Uit gewoonte pakt de automobilist de auto, omdat deze voor de deur staat. Een reiskostenvergoeding of een berekening van het voordeel van een reiskostenvergoeding over de periode van een jaar kan een aantrekkelijk argument zijn voor automobilisten, die gevoelig zijn voor beloning.

  • Hoe is de reiskosten regeling in jullie organisatie vastgelegd?
  • Maken jullie onderscheid in vervoerskeuzes en woon-werkafstanden?

Reiskosten differentiatie

Als werkgever kun je reisgedrag van de medewerker ook beïnvloeden door reiskostendifferentiatie.

Sommige werkgevers vergoeden alleen afstanden boven de 10 kilometer naar het werk. Aangezien de fiets, een financieel aantrekkelijker alternatief is voor de auto, zou je hiermee fietsers een voordeel geven. Automobilisten maken immers meer kosten per kilometer.

Nog aantrekkelijker wordt fietsen naar het werk als je de fietsers tot 10 km wel een reiskostenvergoeding geeft. Tot 10 kilometer is een haalbare afstand voor een enkele reis naar je werk. Als je hiervoor een vergoeding ontvangt kan dit voor deze groep oplopen tot 3,80 euro per dag.

Rekenvoorbeeld:

Een medewerker die 4 dagen per week de fiets pakt naar het werk op een afstand van 8 km, ontvangt wekelijks 12 euro. Bij 40 werkweken is dat een bedrag van 486 euro. Dat is toch een leuk voordeel?!

Naast reiskosten differentiatie naar aantal kilometers, kun je ook per vervoersmiddel op maat vergoeden. Er zijn organisaties die fietsers een hogere reiskostenvergoeding geven dan automobilisten. Hiermee geeft een werkgever het signaal dat fietsers meer voordeel ontvangen. Een regeling als deze versterkt het fietsklimaat binnen de organisatie.

Fietsstimulering bespaart kosten

De reiskosten vergoeding uitbreiden in het voordeel van fietsers en hierover goed communiceren draagt bij aan meer fietsers. Ondersteun je regelingen met een enthousiasmerende campagne. Bied ook een aantrekkelijke e-bikeproef aan, zodat medewerkers eerst fietsen naar het werk op langere afstand kunnen ervaren.

TNO onderzoek wijst uit dat medewerkers, die regelmatig fietsen naar het werk, gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek zijn dan hun autorijdende collega’s. Hoe groter de fietsafstand en hoe langer de fietstijd is naar het werk, des te minder ziekteverzuim. Dit is logisch want van fietsen naar het werk blijven medewerkers fit en meer ontspannen. Minder verzuim, betekent ook lagere kosten en een meer vitale organisatie.

  • Hoe is jullie reiskostenvergoeding opgebouwd?
  • Is er nog ruimte voor verbetering?

Aan de slag met fietsstimulering?

Lees ook mijn artikel Meer medewerkers op de fiets!

Wil je meer weten over welke stappen je nog meer kunt zetten voor succesvolle fietsstimuleringsacties.

Neem contact op via: mirjam@denkaanmeer.nl of bel 06-36 10 77 09

Kijk ook op www.rij2op5.nl

 

Recente berichten

Laat een reactie achter

15 − elf =